Regulamin

SKLEP INTERENTOWY

maxxagd.eu

Grupa DS Sp. z o.o.

Towarowa 35 lok. 102

00-869 Warszawa

NIP: 5213543862

REGON: 141957266

 

 

Pojęcia użyte w REGULAMINIE sklepu internetowego www.maxxagd.eu oznaczają:

Regulamin – niniejszy REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.maxxagd.eu;

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.maxxagd.eu, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności dokładnie rodzaj i liczbę Towaru zakupionego.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym (www.maxxagd.eu);

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą i właścicielem sklepu internetowego (Grupa DS) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu internetowego www.maxxagd.eu;

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

REGULAMIN

 

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy), za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie.

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

Sklep zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia na każdym jego etapie w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży między sklepem a kupującym jest moment fizycznego odbioru zamówionego towaru przez Klienta w biurze sklepu lub od dostawcy.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wśród swoich danych numeru telefonu, umożliwiającego weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

Zamówiony towar na terenie Polski dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej DHL. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy :

- płatność przelewem 15 zł

- za pobraniem 20 zł

- chyba że przy produkcie jest napisane inaczej

W przypadku przesyłek zagranicznych koszt dostawy wyliczany jest indywidualnie wg. aktualnych stawek.

Na życzenie wystawiamy faktury VAT. Prosimy wówczas o podanie danych do faktury

Wszystkie produkty oferowane w sklepie nieprzecietnie.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.

W przypadku zwrotu, zwracany produkt musi być nienaruszony, nieużywany, oryginalnie zapakowany (włącznie z nienaruszonym opakowaniem fabrycznym). Zwrot proszę wysyłać na adres:

Grupa DS sp. z.o.o

 Ul. Towarowa 35 lok 102

 00-869 Warszawa

Zwrot pieniędzy dokonujemy po oględzinach zwróconego towaru, który nie może być zniszczony ani nosić śladów użytkowania, na konto podane przez Klienta, w terminie do 5dni od momentu otrzymania zwrotu towaru.

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz celach ewentualnych reklamacji lub ułatwienia złożenia kolejnych zamówień. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

Właścicielem sklepu www.maxxagd.eu jest

Grupa DS Sp. z o.o.

Towarowa 35 lok. 102

00-869 Warszawa

NIP: 5213543862

REGON: 141957266

Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

Na warunkach określonych ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827) Konsument  może odstąpić od umowy sprzedaży towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 

Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.

Maxxagd.eu gwarantują Konsumentowi, który skorzysta z w/w prawa odstąpienia od umowy zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztów transportu. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał przedpłaty, a w innych przypadkach na rachunek wskazany przez Konsumenta. Poprzez akceptację regulaminu Konsument oświadcza, że wyraża zgodę na w/w sposób zwrotu płatności. Nieprzeciętnie mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić towar do siedziby firmy maxxagd.eu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towary zwracane przez Kupującego powinny być nieuszkodzone i nie nosić śladów użycia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

Konsument odsyła towar we własnym zakresie i ponosi koszty z tym związane w całości.

 

 

REKLAMACJA

 

  1. Kupujący może składać „Reklamacje” w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach.

 

  1. Kupujący przesyła reklamację wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu na adres:

Grupa DS Sp. z o.o.

Towarowa 35 lok. 102

00-869 Warszawa

 

  1. maxxagd.eu zwracają Kupującemu koszty uzasadnionych reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

  1. W przypadku uzasadnionej reklamacji towary wadliwe zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z umową w pierwszej kolejności poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Kupującego chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Do wykonywania praw z tytułu rękojmi za wady towaru zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

  1. maxxagd.eu nie odpowiadają za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego. Mowa tutaj o różnicach kolorów, proporcji, saturacji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez Kupującego.

 

  1. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

 

     7.Sprzedający informuje, że Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może np. a) dochodzić roszczeń w sposób wskazany w niniejszym dziale regulaminu; b) dochodzić roszczeń w sposób i w oparciu o procedury szczegółowo wyjaśnione pod następującym linkiem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366; c) złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl